Akcije

SVETSKI DAN ZDRAVLJA

Svetski dan zdravlja

Ove godine Svetski dan zdravlja, usmeren je na izgradnju pravednijeg, zdravijeg sveta i treba da promoviše zdravstvenu ravnopravnost, koja će biti polazna osnova za jednogodišnju kampanju ravnopravnosti čiji je cilj okupljanje ljudi u izgradnji pravednijeg, zdravijeg sveta. Pandemija COVID-19 je istakla i povećala nejednakosti u zdravstvu. Na osnovu trenutnih socioekonomskih analiza, predviđa se da će se nejednakosti povećavati u budućnosti, što će dalje ugroziti zdravstvenu ravnopravnost i pravo na zdravlje svih osoba.
Kao što je COVID-19 naglasio, neki ljudi mogu da žive zdravije i imaju bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih – u potpunosti zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju, rastu, žive, rade i stare. Širom sveta, različite grupe ljudi se bore da sastave kraj s krajem sa malim dnevnim prihodima, lošijim uslovima stanovanja i obrazovanja, manjim mogućnostima za zapošljavanje, većom neravnopravnošću polova i malim ili nikakvim pristupom sigurnom okruženju, čistoj vodi i vazduhu, adekvatnoj ishrani i zdravstvenim uslugama.
Povodom Svetskog dana zdravlja naše aktivnosti smo usmerili ka socijalno ugroženom stanovništvu. Naše korisnike smo upoznali o važnosti vakcine kao i informacijama gde i kako da se prijave za vakcinaciju, naši zaposleni i volonteri će nastaviti da ovim ljudima budu na usluzi za prijavljivanje za vakcinaciju putem portala e uprave, pogotovo korisnicima koji ne poseduju telefon ili nemaju kredita na istom i koji ne mogu da ovim putem zakažu vakcinaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *